Jumlah SKS minimum untuk kelulusan PS : 110 SKS. Tuliskan struktur kurikulum berdasarkan urutan matakuliah (MK) semester demi semester, dengan mengikuti format

tabel berikut:

 

smt

Kode

Mata-kuliah

Nama

Matakuliah*

Bobot sks untuk

SKS MK dlm

Kurikulum

 

Bobot

Tugas**

Kelengkapan***

 

Unit/Jur/Fak

Penyelenggara

Kuliah

Praktikum/praktek

Inti*

Insti-

tusional

Deskripsi

Silabus

SAP

     

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

 

I

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K.1101

K.1102

K.1103

K.1104

K.1105

Semester (Smt ) I

Pendidikan Agama

a. Islam

b. Kristen

c. Katholik

d. Hindu

e. Budha

 

2

 

 

2

         

 

Institusi

K.1206

Pancasila

2

 

2

 

V

V

V

V

Program Studi

K.2207

Pengt. Ek. Mikro

1

1

2

 

V

V

V

V

Program studi

K.2103

Pengt. Manajemen

2

1

3

 

V

V

V

V

Program studi

K.2104

Matematika Ekonomi

1

2

3

 

V

V

V

V

Program studi

K.2109

Pengantar Akuntansi I

1

2

3

 

V

V

V

V

Program studi

K.5612

Aplikasi Komputer

1

2

 

3

V

V

V

V

Program studi

K.2102

Pengant. Bisnis

2

1

3

 

V

V

V

V

Program studi

K.4101

Bahasa Inggris

1

1

 

2

V

V

V

V

Program studi

 

TOTAL

13

10

             
                     

II

 

 

Semester (Smt) II

                 

K.1307

Pendidikan Kewarganegaraan

2

-

2

 

V

V

V

V

Program studi

K.5611

Bahasa Indonesia

2

-

 

2

V

V

V

V

Program studi

K.2101

Pengt. Ek. Makro

1

1

2

 

V

V

V

V

Program studi

K.2105

Statistik Deskriptif

1

2

 

3

V

V

V

V

Program studi

K.2107

Pengantar Akuntansi II

1

2

3

 

V

V

V

V

Program studi

K.5605

Sistem Informasi Manajemen

2

1

 

3

V

V

V

V

Program studi

K.3201

Ekonomi Moneter

2

1

3

 

V

V

V

V

Program studi

 

K.5302

MSDM

2

1

 

3

V

V

V

V

Program studi

 

K.5607

Etika Perbankan

2

 

2

 

V

V

V

V

Program studi

 

TOTAL

15

8

             

III

 

Semester (Smt) III

                 
 

K.3306

Akuntansi Keuangan Menengah

1

2

 

3

V

V

V

V

Program studi

 

K.3304

Akuntansi Perbankan I

1

2

3

 

V

V

V

V

Program studi

 

K.3305

Bank & Lembaga Keuangan Lainnya

2

1

3

 

V

V

V

V

Program studi

 

K.5503

Akuntansi Biaya

1

2

 

3

V

V

V

V

Program studi

 

K.3408

Manajemen Perkreditan

1

2

3

 

V

V

V

V

Program studi

 

K.3407

Aspek Hukum Dalam Perbankan

3

 

3

 

V

V

V

V

Program studi

K.5606

Kewirausahaan

1

2

 

3

V

V

V

V

Program studi

K.3307

Praktek Akuntansi

 

3

3

 

V

V

V

V

Program studi

 

TOTAL

10

14

             

IV

 

Semester (Smt) IV

                 

K.2211

Perpajakan

1

2

 

3

V

V

V

V

Program studi

K.3406

Manajemen Dana dan Jasa Bank

2

1

3

 

V

V

V

V

Program studi

K.3409

Akuntansi Perbankan II

1

2

3

 

V

V

V

V

Program studi

K.3410

Manajemen Keuangan

1

2

3

 

V

V

V

V

Program studi

K.3618

Praktek Pasar Modal

 

3

 

3

V

V

V

V

Program studi

K.3411

Manajemen Keu Inter/Devisa

1

2

3

 

V

V

V

V

Program studi

K.5608

Metode penelitian

1

2

 

3

V

V

V

V

Program studi

K.3512

Praktek Operasional Bank I

 

3

3

 

V

V

V

V

Program studi

 

TOTAL

7

17

             

V

 

Semester (Smt) V

       

V

V

V

V

Program studi

K.3617

Analisa laporan Keuangan

1

2

 

3

V

V

V

V

Program studi

K.5601

Keuangan Negara

1

2

3

 

V

V

V

V

Program studi

K.5610

Penganggaran Perusahaan

1

2

 

3

V

V

V

V

Program studi

K.5602

Manajemen Pemasaran Bank

2

1

 

3

V

V

V

V

Program studi

K.5609

Manajemen Syariah

1

2

 

3

V

V

V

V

Program studi

K.3515

Praktek Operasi Bank II

 

3

3

 

V

V

V

V

Program studi

TA.3909

Magang dan Laporan TA

 

4

4

 

V

V

V

V

Program studi

 

TOTAL

6

16

             

VI

 

Semester (Smt) V

                 

K.5604

Manajemen Koperasi

2

1

 

3

V

V

V

V

Program studi

K.5603

Komunikasi Bisnis

2

1

 

3

V

V

V

V

Program studi

K.5605

Kepemimpinan

2

1

 

3

V

V

V

V

Program studi

 

TOTAL

6

3

             
                       

Total sks

57

68

70

55